FANDOM


Vijanté

Państwo

VJFLAG.png
Nazwa Federacja Vijanté
Język urzędowy Francuski
Data Założenia 1801 n.e.
Stolica Marche
Ustrój Polityczny Republika Federalna
Władza Prezydent Davet Morin
Powierzchnia 7 832 285 km²
Liczba ludności 784 000 000
Jednostka monetarna Zyro
Religia dominująca Chrześcijaństwo

Katolicyzm (78.69%) Protestantyzm (32.31%)

Status Niepodległy (w unii z Vormarsch)


Federacja Vijanté - tereny tego państwa składały się z jednych z najstarszych królestw w Zyropie, jest najbardziej wysunięte na zachód. Państwo to powstało na skutek zjednoczenia wszystkich księstw i królestw członkowskich Świętego Cesarstwa Vijanté Narodów Francuskich.  Jest w unii Vijanté-Vormarsch, od dawnych czasów utrzymuje chłodne stosunki z StickTopią. Obecnie jest Mega-państwem z rozwiniętą gospodarką a jej kultura wpływa na inne kraje. Ogólnie jest to Zyropejski konkurent Nicksoft i jednym z większych mocarstw.


Podział AdministracyjnyEdytuj

Cały kraj podzielony jest na Prowincje (byłe państwa) których jest razem 17, te dzielą sie na Regiony (razem 157), te z kolei dzielą się na departamenty, których w całym państwie jest 10 672. Najmniejszą jednostką administracyjną jest gmina których jest aż 40 581.

Awq.png

PołożenieEdytuj

Vijante leży w Zyropie Zachodniej, na południu klimat jest podzwrotnikowy, a na północy umiarkowany. Od północy graniczy z Angland oraz StickTopią, od wschody z Vormarsch oraz Verden. 

HistoriaEdytuj

PrehistoriaEdytuj

W prehistorii ziemie te były zamieszkane przez ludy Vranów,nie indo-zyropejskich Valów, Enormian,Nerako-Zyropejskich Attyków (pochodzący z dosyć dalszych ziem) oraz Umyrian które
Vijantepne.png

Mapa Vijante w V wieku p.n.e. Przerwy pomiędzy ludami prezentują rozproszoną ludność plemienną a obszary zakreskowane przypuszczalne granice

posługiwały się swoimi językami oraz wyznawali animistyczne religie. Ogólnie wtedy większość rodzin i plemion była wojownicza i dla pierwszych cywilizowanych państw ważną rzeczą było nie lekceważenie tych terenów, gdyż poganie często napadli na nich.

StarożytnoścEdytuj

Starożytność była dla Vallijskich plemion była erą oświecenia. Za sprawą Attyków do ich ziem zaczeła napływać sztuka i filozofia starożytnych Eweranczyków i na ich wzór wynaleźli pismo i zaczeli tworzyć nieco bardziej skomplikowaną sztukę i zadawali filozoficzne pytanie i zaczeli starać się na nie logicznie odpowiadać. Nie wychodziło im to za dobrze, były tam nadal prymitywne plemiona i brakowało tam miast, handlu, praw oraz szkół.

Jednak gdzieś pod koniec I wieku n.e. Valowie wprowadzil despotyzm plemienny. Od tamtego czasu każde plemię musiało uznawać władzę najwyższego wodza i udostępniać mu część swoich wojowników. Wielcy wodzowie mający parę wiosek plemiennych posiadali dosyć wielką autonomię. Tak ukształciła się pierwsza struktura państwa na terenach Vijante. Powoli zaczeli doganiać Attyków, jednak ci 2 wieki temu założyli Królestwo Attyków, ci jedanak zostali wyparci przez Valów oraz ludy Varnów. Plemiona Varnów zajmujący połnocne tereny Attyków znacznie zwiększyli odległość między tymi na północy, to spowodowało, że po wielu latach między nimi zaczeły sie pojawiać róźnice kulturowe i językowe. Tak podzielili się na Varnów północnych i szybciej się rozwijającymi południowych. Enormianie i Umyrianie zaczeli mocno między ze sobą rywalizować w II wieku, co spowodowało, że Umyrianie cofneli się na południe kraju i bardziej się przyzwyczajali do cieplejszego klimatu. III wiek był czasem wielkich podbojów Imperium Lacius. Attykowie zostali podbici a tereny które zamieszkiwały ludy Enormian i Umyrian łatwo zostały zdobyte, a plemiona musiały uznać władzę Imperatora. Południowi Varnowie, którzy byli na drodze do utworzenia struktury państwowej skończyli podobnie. Valowie zdobywali tereny na wschód aż zostali zaatakowani przez Imperium. Jako najprymitywniejsza struktura plemienna bronili dłużej, aż zostały im odebrane tereny na wschodzie. Varnowie zostali po prostu wyparci na tereny dzisiejszej StickTopii, gdzie zostali wkrótce podbici przez Cesarstwo StickTopii. Imperium na terenie Vijante chciało stanowić 3 nowe prowincje: Accten (Umyrianie), Attos (Attykowie) oraz Valię ( Valowie i
Vijantene.png

Vijante w II wieku n.e. Obszary zakreskowane oznaczają podbite ludy.

Varnowie południowi). Stworzyli 2 pierwsze a do 3 potrzebowali ziem Valów. W 297 roku n.e. Imperator Pelagius Julius rusza na Podbój Valii i dokonał tego po 6 miesiącach zaciętych walk między dobrze wyszkolonymi legionistami a dzikimi wojownikami udaje się mu.

Imperium na tych teranach zaczeło budować miasta oraz sieć dróg, najlepszych na świecie. Valowie byli uznawani za barbarzyńców, lecz byli lepiej wykształceni niż na przykład Varnowie północni albu ludy na południu, więc jako niewolnicy mieli nieco lepszą pracę, która nie wymagała aż takiego wielkiego wysiłku. Z czasem Valowie nauczyli się łaciny i zdobywali wiedzę o świecie np. o Aizie i o najróźniejszych naukach. W 428 roku zbudowali nawet swoje własne miasto Varius (dzisiejsze Marche), w którym mogli kontynuować swoje Valijskie tradycje i kulturę. W połowie VII wieku imperium zaczeło powoli upadać, więc zniewolone ludy zaczeły się buntować i i uwalniać spod władzy imperatora. Same Lacius przetrwało daleko na wschodzie, więc musiało nieźle oberwać. W 700 roku dodatkowo wędrowne ludy zgrabili ich stolicę i w tym samym czasie zakończyła się świetność Imperium. Kończy się również epoka Starożytna.

ŚredniowieczeEdytuj

W VIII wieku wszystkie ludy odzyskały niepodległość i ustanowiły on nowe królestwa.

Zyropa VIII wiek.png

Królestwa post-Imperialne

Wiele ludów postanowiło się nawrócić na na nowoczesne w tym czasie monoteistyczne religie. Lacius zostało przejete przez dynastię Vizantów i utraciło północną Nerakę oraz Vijante. Krótko po powstaniu Cesarstwo Vrankijskie podzielone zostało przez trzech synów legendarnego Childeryka Wielkiego na Północną i południową część oraz Varnię. Umyrianie ustanowili królestwo Umyrii a na wschodzie powstały islamskie emiraty oraz sułtanat Umyrian. Enormianie stworzyli republikę, lecz ród Vederów postanowił założyć własne królestwo. Cesarstwo StickTopii, w tym czasie rządzone przez ród Glatorian, zajmowało północno-wschodnią cześć Vijante, lecz musiało odpierać ataki barbarzyńców oraz pomagać Lacius przed atakimi Kalifatu Neraki. Królestwem Valów rządził Henro I, który zawiązał sojusz z Umyrianami aby nie pozwilić muzułmanom wtargnąć wgłąb Zyropy. Później w roku 743 wypowiedział wojne Varnii pod pretekstem odzyskania ziem które mocno związane są z ich kulturą. Małe Varius było atakowane przez oba państwa Vrankijskie i w ten sposób zostało podzielone. W 756 wypowiedziano jihad przeciwko Kórlestwu połduniowo Vrankijskiemu, przez co kalifat Neraki zodbył dużo ziem w południowym Vormarsch. Przerażająca także była wieść o wygranej wojnie kalifatu z Lacius. W roku 758 Henro I umiera, a tą okazję wykorzystuje sułtanat Umydyad i atakuje Królestwo Umyrii, Umyria także przegrywa z ekspanją islamu. W 771 aby poradzić sobie z islamem zostaje ogłoszna pierwsza kuracjata, niepodległość odzyskuje Varnia które teraz będzie państwem teokrackim. Dzięku krucjacie Państwo podłudniowo Vrankijskie odzyskuje sporo część utraconych terenów.

DemografiaEdytuj

Federacja Vijante jest państwem wielonarodowym, zamieszkiwanym przez wiele nacji razem tworzących to państwo. Na stan obecny (2016) federację zamieszkuje około 784 mln.ludzi. W skład populacji wchodzą następujące narodowości:

 • Valowie - 17%
 • Vrankowie - 15%
 • Vernowie - 13%
 • Varniczycy - 12%
 • Enormianie - 7%
 • Eksomianie - 6%
 • Umyrianie - 9%
 • Urianie - 4%
 • Attykowie - 10%
 • StickTopijczycy - 2%
 • Inni ( głównie imigranci) - 5%

Taka duża ilość narodów sprawia, iż w federacji istnieją silne tendecje separatystyczne, dlatego też, rząd centralny ograniczył możliwości ingerencji w politykę frakcji autonomicznych nacjonalistów. Głównymi narodami pozostają głównie te północne, czyli Valowie, Vrankowie oraz Varniczycy, między którymi panuje silna wspołpraca. Najbardziej pragnącym niezależności narodem są islamscy Attykowie, którz jeszcze do 1970 roku mieli ograniczone prawa. Od czasów zjednoczenia Vijante w jedno państwo, zaczęła wzrastwać imigracja, głównie z krajów wschodniej Zyropy, ale także z Północnej Neraki, czyli z byłych koloni Vijante.

ReligiaEdytuj

Narody zamieszkujące federację wyznają wiele religi, przez wieki było to powodem wielu wojen religijnych i wewnętrznych konfliktów które dzieliły narody. Dominującą religią jest katolicyzm, który wyznaje ponad 51% populacji. Na północnych robieżach wynznaję się głównie protestantyzm, czyli około 12% federacji. Na południowym wschodzie zaś dominuje islam, któremu podlega 15% populacji. Reszta obywateli to ateiści/agnostycy lub wszelkiego rodzaju kultyści, neopoganie i i inni odstępcy.

GospodarkaEdytuj

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki